Dordrecht had geen specifieke motortoerclub. Dit was voor een drietal enthousiaste jongelui een reden om er een op te richten. Op 4 april 1973 was het zover er werd een oprichtingsvergadering gehouden in café “De Meijerijse Kar” aan de Blije Hoek, nabij het veer naar Papendrecht (het is inmiddels afgebroken).

Om aspirant leden op te trommelen werd een bijzondere methode gevolgd. Een van de oprichters werkte namelijk bij de PTT en als zodanig bezorgde hij wekelijks het bekende weekblad “Motor”. Dus werd er gelijk een uitnodiging bij het blad gevoegd voor het bijwonen van een oprichtingsvergadering.

Dit was een succes een zeventien tal mensen gaf gehoor aan de oproep en zo werd “MC. Contact” een feit.

Het eerste bestuur bestond uit drie man. Te weten; voorzitter, secretaris en penningmeester.  De vrouw van de secretaris deed dienst als “dienster”. De bestellingen werden keurig netjes verzorgd en à contant afgerekend. De contributie kostte in die tijd twintig gulden per jaar. Voor dat bedrag kreeg je een gezellige woensdagavond aangeboden (voor eigen rekening). Wat later kwam er een clubblad. Ook werd een logo ontworpen, wat nog steeds in ongewijzigde vorm bestaat en tot huisstijl gerekend mag worden.

De activiteiten in die tijd waren zeer beperkt. Een enkele keer werd er naar Zandvoort geracet om daar naar de races te kijken, die toen op dat roemruchte circuit wel één keer in de anderhalve maand georganiseerd werden.  ‘s Winters werd er gekaart en er werd wel eens een bingoavond georganiseerd, welke soms aanleiding gaf tot zeer verhitte discussies.

Ondanks het feit dat de club eigenlijk niet officieel bestond (statuten en een huishoudelijk reglement waren er niet) groeide de motorclub als kool en moest er worden uitgekeken naar een grotere ruimte. “Deze werd gevonden aan het Grotekerksplein in gebouw “De Kraan”. Vreemd genoeg zette de groei hier niet door en een aantal leden verhuisden niet mee. Een bestuurswisseling was het gevolg, daarna kwam de kentering.

Na een zeer slecht jaar begon de belangstelling weer toe te nemen en daarmee ook het aantal activiteiten.

Het bestuur, inmiddels gegroeid tot negen personen waaronder één vrouw, besloot in verband met de groter wordende risico’s de club rechtspersoonlijk te maken. Men deed dit door H.M. Koningin Juliana te verzoeken Mc. Contact “koninklijk goed te keuren”. Dit werd gegund in het jaar 1976, daarmee was de club officieel, met bijbehorende statuten en een huishoudelijk reglement.

Het eerste lustrum werd gevierd met een bowlingmiddag in Breda waar met een touringcar naar toe werd gereisd, daarna eten bij de Chinees met aansluitend een feestavond.
Er waren toen ruim 90 leden !

Toch pakten donkere wolken zich samen boven de Koninklijke MC. Contact. De toenmalige “huisbaas”, de beheerder van gebouw “De Kraan”, bleek een keihard zakenman. Om de zaal voor de zaterdagavond op orde te krijgen werd aan de beheerder gevraagd of we op vrijdag de boel konden opruimen en schoonmaken, dit was geen enkel probleem.  Wat schetste onze verbazing, bij de afrekening werd twee uur zaalhuur op de vrijdag in rekening gebracht wegens schoonmaakwerk…….

De financiële positie van de club werd weinig rooskleurig en het bestuur van negen personen werd “onbestuurbaar”.  De voorzitter van die tijd bracht het bestuur terug tot, de reglementaire, vijf personen. Toen dit bestuur in 1979 het oog liet vallen op een andere ruimte, de door de brandweer afgekeurde “Yin-zolder”, leek het opnieuw gedaan met de Mc.  De zolder moest namelijk aan diverse veiligheidseisen voldoen hetgeen een grote verbouwing betekende met net zulke hoge kosten voor de club als gebouw “De Kraan”. Toch zette het bestuur door.

Van de gemeente werd een krediet van f. 30.000,- verkregen en onder leiding van de eigenaar van het pand, het  gemeentelijk woningbedrijf, werd zelf de zolder verbouwd. Dit resulteerde in een lagere huur (het krediet was erin verwerkt) en betere overlevingskansen voor de MC.  Veel leden waren het niet met het revolutionaire plan eens, onder leiding van de huisbaas van De Kraan werd een  “motie van wantrouwen” tegen het bestuur ingediend. Drie buitengewone leden vergaderingen waren nodig om orde op zaken te stellen. Het voorstel is met een kleine meerderheid aangenomen.

Helaas stond op dat moment de club op straat en was het ledental gehalveerd met als clubgebouw een afgekeurde zolder. De verbouwing kwam razendsnel op gang, de clubavonden op de woensdag konden dankzij de onovertroffen hulp van de bedrijfsleider en de directeur, van het inmiddels opgeheven, overslagbedrijf “De Hellingen” gewoon doorgang vinden in de bedrijfskantine. De hele operatie duurde negen maanden en MC. Contact kwam als herboren uit de strijd. De officiële 1e opening van het nieuwe (huidige) clubhuis werd verricht door Kees van Dongen (meervoudig Nederlands kampioen 50cc wegrace).

De leden welke in De Kraan waren gebleven richtten de Motorclub “Big Bike” op. Deze MC. is na de oprichting van “MC.  Laveloos”, in 1988, opgehouden te bestaan.

Een aantal leden van Big Bike zijn wederom lid geworden van de MC. Contact en het is alsof ze nooit zijn weggeweest………..

Om de kosten van een eigen clubhuis betaalbaar te houden werd het een aantal avonden per week verhuurd aan de agrarische studentenvereniging “Aurora”. In 1984 werd d.m.v. een kort geding de huur aan deze vereniging opgezegd wegens wangedrag van de studenten.

Nu het clubhuis weer voor 100% in eigen beheer was werd de boel weer eens flink opgeknapt, een nieuwe bar werd  gebouwd en er werd geverfd. Na twee maanden was de boel weer keurig netjes en werd de zaak heropend deze keer door Jos van Dongen, de zoon van Kees, die inmiddels zijn vader in de wegrace was gevolgd.

Sinds de deling bleef het ledental schommelen rond de vijftig. Vanaf begin ’85 begon het ledental langzaam te stijgen, eind 88 zat het op ongeveer zeventig. Na een piek van ruim 120 leden na een open dag in ’92 heeft het ledental zich rond de negentig gestabiliseerd  en in 1998 bestond de MC 25 jaar en is er een jubileum-boek samengesteld.

Met het nieuwe millennium werd het tijd voor een opknap beurt van ons clubhuis en kregen we een keuken en kreeg de bar een nieuw uiterlijk.  Na dit alles was het weer tijd voor een feest in 2013 bestond de club alweer 40 jaar.

Vanaf 2000 is het ledental langzaam gestegen boven de 100 en anno 2022 zitten we ondanks de corona jaren op 110 leden. En 2023 is weer een jaar om niet te vergeten al is het alleen al omdat we in dit jaar vijftig jaar bestaan. Ook werd onze reserve aangesproken voor een nieuwe koeling en kwam er een wand om de clubruimte kleiner te maken i.v.m. de hoge stookkosten die met de energie crises was ontstaan.

Tot zover de geschiedenis van Mc. Contact in het kort.